Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Khối thi đua các sở ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thi đua

(15:54 | 28/01/2019)

Chiều ngày 21-01-2019, tại Sở Văn hóa và Thể thao, Khối thi đua số 4 do Sở Văn hóa và Thể thao làm khối trưởng đã họp để tổng kết đánh giá phong trào thi đua của Khối và bình bầu xếp hạng thi đua năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh và Quyết định 584/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 489/QĐ-UBND và Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 4 năm 2018. Khối thi đua số 4 gồm 7 đơn vị là các Sở: Văn hóa và Thể thao, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Du lịch và Ban Dân tộc do Sở Văn hóa và Thể thao làm Khối trưởng đã tổ chức cuộc họp để tổng kết đánh giá phong trào thi đua của Khối và bình bầu xếp hạng thi đua năm 2018. Dự và chỉ đạo cuộc họp có bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh; ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng ban TĐKT tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị thành viên Khối thi đua số 4.

 

Bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Khối thi đua số 4

           

Năm 2018, Khối thi đua số 4 ký giao ước thi đua với 03 nội dung bao gồm: Nội dung I, Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Nội dung II, thi đua trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; Nội dung III, thi đua thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Theo Báo cáo trình bày tại hội nghị, qua một năm thi đua sôi nổi, các thành viên trong khối đều rất nỗ lực thực hiện các nội dung thi đua đã giao ước và đạt kết quả tốt, khá toàn diện, kết quả cụ thể: Về nội dung I, hầu hết các đơn vị thành viên trong khối có nhiều cố gắng, nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nên các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký đều đạt và vượt, nổi bật như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện giải quyết việc làm cho 38.527 lượt vượt 10,07%, đào tạo nghề cho trên 26.000 người, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%, vượt 5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,06% vượt so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; Sở Du lịch thực hiện với tổng lượt khách du lịch năm 2018 đạt 7,62 triệu lượt tăng 25,3% so cùng kỳ, vượt 7,3% kế hoạch trong đó khách quốc tế đạt 580.000 lượt tăng 57,5% so cùng kỳ, vượt 34,9% kế hoạch; Sở Giáo dục và Đào tạo Năm học 2017-2018 có 237 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 25 trường so với năm học 2016-2017, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tăng, huy động trẻ từ 6-14 tuổi đạt 96,06%, tăng 0,06% so với năm học trước; Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2018 có 372.412/387.279 đạt 108% và vượt 23% so kế hoạch, ấp, khu phố văn hóa đạt 878/948 đạt 121%, vượt 45% kế hoạch, công nhận 1.719/1.776 đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 105% vượt 15% kế hoạch; Ngành Y tế khám bệnh tổng số 5.119.291 lượt đạt 113,76% kế hoạch, có 128.969 người áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 113,93% kế hoạch, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 12,9% đạt 101,55% kế hoạch… các kết quả trên đã góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao về lĩnh vực văn hóa, xã hội năm 2018. Về nội dung II, trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các đơn vị trong khối đều có nỗ lực thực hiện khá tốt. Về nội dung III, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 4/7 đơn vị đạt số điểm từ 87% trở lên so điểm chuẩn (100 điểm).

 

Sau khi rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị trong Khối, tập thể Khối thi đua số 4 đã thống nhất xếp hạng và suy tôn đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu Khối 4 đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng nhì khối đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Hội nghị này các thành viên Khối thi đua số 4 đã chọn bầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Khối trưởng, Sở Du lịch làm Khối phó năm 2019./.

Hà Chiến