Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

(14:04 | 25/01/2019)

Hôm qua, 24-1, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (PTKTTT) tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết tình hình PTKTTT năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Tuyết Em chỉ đạo năm 2019 kiện toàn lại Ban Chỉ đạo PTKTTT tỉnh; trên cơ sở đó, ban chỉ đạo PTKTTT các địa phương xây dựng kế hoạch kiện toàn ban chỉ đạo PTKTTT của địa phương mình. Đồng chí Đặng Tuyết Em đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo PTKTTT tỉnh tiếp tục rà soát, quán triệt chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh về chỉ đạo PTKTTT, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các hợp tác xã. Các địa phương, sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã; đẩy mạnh thực hiện quy chế, các chương trình ký kết liên tịch giữa các sở, ngành và Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản, chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hợp tác xã; hỗ trợ liên kết bao tiêu sản phẩm, giới thiệu cán bộ đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã…


Năm 2018, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp PTKTTT; tranh thủ các nguồn lực tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp có uy tín và năng lực tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã... Công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã được các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo tốt hơn. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 400 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ 126,7 tỷ đồng và 2.153 tổ hợp tác.


Năm 2019, Ban Chỉ đạo PTKTTT tỉnh phấn đấu hỗ trợ từ 50% số hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả có nhãn hiệu hàng hóa, được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, được bao tiêu sản phẩm; duy trì 211 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ mới từ 50 hợp tác xã sản xuất lúa ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; thành lập mới từ 15 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác, tập trung lĩnh vực nông nghiệp…
 

Thùy Trang