Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền xây dựng nông thôn mới

(13:59 | 03/01/2019)

Năm 2018, sản lượng lúa đạt 4,25 triệu tấn

Ngày 28-12-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức tổng kết ngành NN-PTNT năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, tổng diện tích trồng lúa của tỉnh đạt 728.415/705.000ha, tăng 3,32% kế hoạch, năng suất bình quân 5,86 tấn/ha, sản lượng 4,25 triệu tấn, đạt 100,24% kế hoạch, tăng 4,96% so năm 2017. Diện tích lúa chất lượng cao chiếm 76,54% tổng diện tích gieo trồng, với các giống chủ lực: OM 5451, Jasmine 85, OM 4900, OM 6976, OM 7347, nếp, Đài Thơm… Bà con nông dân thực hiện tốt sản xuất lúa theo mô hình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, cơ giới hóa nông nghiệp, luân canh tôm - lúa, giảm phát thải khí nhà kính... Qua đó, góp phần giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị lúa gạo, giảm tác động xấu đến môi trường.

 

 

Về thủy sản, sản lượng khai thác năm ước 589.535 tấn, tăng 6,41% kế hoạch, giá hải sản ổn định… Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 245.882ha, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 225.888 tấn; trong đó, sản lượng thu hoạch tôm nuôi ước đạt 73.390 tấn, tăng 6,36% kế hoạch và tăng 10,71% so cùng kỳ.

 

Năm 2019, Sở NN-PTNT tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các tiểu vùng sinh thái cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Qua đó, xây dựng các vùng chuyên canh, các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa và lộ trình thực hiện theo các ngành hàng chủ lực của tỉnh (trọng tâm là lúa và thủy sản). Cụ thể, sản lượng lúa đạt 4,3 triệu tấn, tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao chiếm trên 80%; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 834.000 tấn. Phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%, trong đó 42,19% hộ dân sử dụng nước sạch; trồng mới 731,8ha rừng (rừng phòng hộ và đặc dụng 655,8ha, trồng rừng sản xuất 76ha), duy trì ổn định tỷ lệ che phủ của rừng đạt 10,96%.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Anh Nhịn đánh giá cao nỗ lực của ngành NN-PTNT trên các lĩnh vực, góp phần đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Đồng chí Mai Anh Nhịn yêu cầu ngành NN-PTNT tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền xây dựng nông thôn mới. Đối với trồng trọt, ngành NN-PTNT cần đẩy mạnh cơ giới hóa, đổi mới công nghệ, ứng dụng rộng rãi cơ giới vào sản xuất, giải phóng hơn nữa sức lao động nông thôn để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả để bà con nông dân thực hiện. Mùa khô 2018-2019, Sở NN-PTNT và các địa phương cần gieo sạ và thu hoạch sớm vụ đông xuân, tránh thiếu nước; có phương án chủ động nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn. Lĩnh vực thủy sản, giảm dần sản lượng khai thác, tăng diện tích nuôi trồng, khai thác tiềm lực thủy sản nước ngọt và nước lợ; nghiên cứu các loại thủy sản nuôi biển; chấm dứt khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Các địa phương cần quản lý chặt chẽ việc nuôi chim yến theo quy định của tỉnh, tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm quy định về nuôi chim yến; tăng cường quản lý rừng, quản lý đất đai, chống chặt phá rừng…