Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tháo gỡ khó khăn thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

(13:55 | 08/10/2018)

Trong điều kiện hiện nay vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) đang là một xu thế tất yếu. Đây là một trong những phương thức phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế một cách hiệu quả, nhưng hiện hình thức đầu tư PPP trên địa bàn Kiên Giang vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai…

Trong thời gian qua, việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các dự án thực hiện theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và đúng cam kết của nhà nước với nhà đầu tư về phần vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; thực hiện nghiêm túc các điều khoản về đảm bảo nhà đầu tư nhằm bảo đảm khả năng thu hồi vốn của các dự án. 
 
Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP về lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông từ trước đến hết năm 2017 có 2 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án đầu tư theo hình thức BOT và 1 dự án đầu tư theo hình thức BT, đó là: 


Dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 1.644,728 tỷ đồng. Với nguồn vốn BOT: 493,418 tỷ đồng (nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí). Vốn ngân sách: 1.151,310 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 476,972 tỷ đồng; ngân sách địa phương 674,338 tỷ đồng. 


Dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc; dự kiến tổng vốn đầu tư 1.466,49 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư tuyến Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu là 961,94 tỷ đồng, vốn đầu tư tuyến nhánh nối đến đường trục Nam Bắc là 344,63 tỷ đồng, lãi vay 159,92 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Nguồn vốn thanh toán: Dự án được thanh toán bằng quỹ đất hợp pháp tại huyện Phú Quốc có giá trị tương đương.


Trong quá trình thực hiện, việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện chặt chẽ và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các dự án thực hiện theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và đúng cam kết của nhà nước với nhà đầu tư về phần vốn hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; thực hiện nghiêm túc các điều khoản về đảm bảo nhà đầu tư nhằm bảo đảm khả năng thu hồi vốn của các dự án. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án PPP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa nhiều. Do đó, kinh nghiệm trong thực hiện dự án PPP của đội ngũ chuyên viên thực hiện dự án PPP vẫn còn hạn chế, nhất là công tác thẩm định một số nội dung của dự án PPP.


Một số khó khăn vướng mắc:


- Về cơ chế, chính sách, pháp luật trong đầu tư dự án theo hình thức PPP tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên quy trình lập đề xuất dự án đầu tư, lập dự án, lập hồ sơ đấu thầu dự án mất rất nhiều thời gian để triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến cơ hội của nhà đầu tư tham gia dự án.


- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, tuy có những thay đổi tiến bộ nhưng vẫn còn một số nội dung chưa được quy định cụ thể như: 


+ Về chi phí chuẩn bị đầu tư, hiện nay chưa quy định về việc thỏa thuận chi phí thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở cho việc hoàn trả chi phí chuẩn bị thực hiện dự án trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không trúng thầu thực hiện dự án. Đối với những dự án PPP phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nhà đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình phê duyệt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường và nộp kèm theo hồ sơ đề xuất dự án. Chi phí thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường là chi phí chuẩn bị thực hiện dự án và sẽ được hoàn trả trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không trúng thầu thực hiện dự án. Nếu không quy định về việc thỏa thuận chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường thì không có cơ sở để hoàn trả chi phí cho nhà đầu tư đề xuất dự án.


+ Về việc đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Nhưng thực tế, việc đấu thầu rộng rãi quốc tế gây tốn kém về chi phí (thuê tư vấn, dịch thuật...) và thời gian thực hiện (thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa đối với đấu thầu quốc tế so với đấu thầu trong nước là 60 ngày/45 ngày...) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Do đó, cần thiết phải quy định cụ thể hơn các trường hợp đấu thầu rộng rãi quốc tế, các trường hợp đấu thầu trong nước để triển khai lựa chọn nhà đầu tư nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm. 


Để thực hiện hiệu quả, rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có các văn bản hướng dẫn Nghị định 63/2018/NĐ-CP; đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, của Chính phủ, để nâng cao năng lực về PPP cho cán bộ chuyên môn, đầu mối về lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa tỉnh./.
 

Lê Hồng