Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(07:26 | 25/05/2018)

Sáng ngày 22/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định và công nhận các xã: Vĩnh Bình Nam, Bình Minh (Vĩnh Thuận) và Mỹ Thuận (Hòn Đất) đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc họp do ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự có các thành viên Hội đồng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận, Hòn Đất và Chủ tịch UBND các xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới trong đợt này.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Vừa qua, Đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành khảo sát, thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Bình Nam, Bình Minh (Vĩnh Thuận), xã Mỹ Thuận (Hòn Đất). Từ kết quả đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp và báo cáo tại cuộc họp, cho thấy, về cơ bản 03 xã nêu trên đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quy trình xét công nhận và hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, về số lượng và chất lượng hồ sơ còn một số vấn đề chưa đảm bảo, có đề nghị địa phương điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thống nhất cao với báo cáo; thảo luận, đánh giá chi tiết từng tiêu chí, đặc biệt đi sâu phân tích những tiêu chí mặc dù đạt yêu cầu nhưng chưa thực sự ở mức cao như: Tiêu chí nhà ở, thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường và bảo hiểm y tế. Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh lưu ý các địa phương tiếp tục vận động nhân dân nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nêu trên; đồng thời, cho biết theo đánh giá thì bình quân các xã trong tỉnh đạt 14,7/19 tiêu chí nông thôn mới, xếp ở mức trung bình trong cả nước và cao hơn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; khuyến cáo địa phương khi thực hiện xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến chất lượng các tiêu chí, đảm bảo thực chất và mang tính bền vững vì các tiêu chí ngày càng được nâng lên; bên cạnh các tiêu chí đã đạt thì không thể bỏ qua vấn đề cảnh quan môi trường tạo nên bộ mặt nông thôn khang trang, sạch, đẹp.

 

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Từ nhận xét đánh giá của các thành viên Hội đồng và qua kết quả bỏ phiếu, 22/22 phiếu công nhận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, sự giúp sức của các sở ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh/huyện đã đẩy nhanh thực hiện hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch xã nông thôn mới năm 2018. Đây là kết quả mang lại niềm vui và cũng là mức để tiếp tục phấn đấu, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu mục tiêu, ý nghĩa của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới - là các chỉ tiêu tổng hợp nói lên mức sống về vật chất và tinh thần của người dân, điều kiện phát triển của nông thôn. Từ đó, tăng thêm ý thức tự lực tự cường, tự giác, tự nguyện, tự tham gia của người dân xây dựng nông thôn mới. Nhà nước quy hoạch, định hướng quy hoạch bằng các cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia quá trình xây dựng nông thôn mới; huy động và tổng hợp các nguồn lực, lồng ghép nguồn lực xã hội, nhân dân và các nguồn hợp pháp khác để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Do đó, cần phải nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, tự giác, đặc biệt là tính tự quyết định, làm chủ và quyết định các kế hoạch, lộ trình thực hiện để làm sao nâng cao phúc lợi xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn; các xã được công nhận tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nhà ở, môi trường, bảo hiểm y tế, thiết chế văn hóa cơ sở… có lộ trình tổ chức thực hiện tốt việc này; dành sự quan tâm đặc biệt đến phương thức tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, ổn định để xã nông thôn mới có đủ nguồn lực duy trì các tiêu chí và phát triển lên nữa. Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong đợt này.

“Các địa phương được xét công nhận xã nông thôn mới hôm nay, tiếp tục vận động nhân dân hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí để công cuộc xây dựng nông thôn mới thực sự mang ý nghĩa khi cuộc sống người dân, diện mạo nông thôn thực sự thay đổi, đặc biệt mức sống người dân phải tốt hơn, hưởnng thụ phúc lợi xã hội phải tốt hơn thì xây dựng nông thôn mới mới thành công” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh./.

Trung Nghĩa