Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95%.

(08:43 | 09/02/2018)

Chiều ngày 5-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

     Báo cáo tại hội nghị cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết HĐND tỉnh là 4.132 tỷ 870 triệu đồng, thực hiện giá trị khối lượng hoàn thành 3.897 tỷ 821 triệu đồng, đạt 94,31% kế hoạch; giá trị giải ngân đến hết 31-1-2018 là 3.888 tỷ 281 triệu đồng, đạt 94,08% kế hoạch.


    Trong năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bằng nhiều biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân vốn. Tổ chức sơ kết 6 tháng, 9 tháng và làm việc trực tiếp với các ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp. Việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thực hiện ngay từ đầu năm. Công tác điều hành của các sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ đầu tư có chuyển biến tích cực, quan tâm chỉ đạo; đã tập trung tổ chức đấu thầu triển khai thi công các công trình mới; quản lý chất lượng công trình được nâng lên. Một số chủ đầu tư và nhà thầu có nhiều cố gắng thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Mặc dù trong năm, giá nhiều loại vật tư biến động, tăng đột biến, nguồn vật liệu khan hiếm đã làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án, nhưng với quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt và với nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ, từ đó kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công có giá trị giải ngân đạt theo kế hoạch đề ra.


    Bên cạnh đó, số dự án hoàn thành được thẩm tra, phê duyệt trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh là 1.138 dự án, chiếm 72,55% tổng số dự án hoàn thành với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 3.313 tỷ 111 triệu đồng, tổng giá trị phê duyệt quyết toán là 3.288 tỷ 159 triệu đồng, giá trị cắt giảm so với đề nghị là 24 tỷ 952 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các chủ đầu tư, sự phối hợp của các sở, ngành chuyên môn kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong đó một số sở, ngành, huyện thị đã tập trung xử lý những vướng mắc đẩy nhanh tiến độ quyết toán đến cuối năm không còn dự án tồn đọng.


    Nhiệm vụ đặt ra năm 2018, vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 5.619 tỷ 273 triệu đồng, UBND tỉnh sẽ sớm có chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


    Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch, trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu ra tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả công tác lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình và dẫn chứng: “Như vừa qua, năng lực của một số nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế còn hạn chế chuyên môn, chưa khảo sát kỹ hiện trạng công trình, việc tính toán khối lượng, kết cấu chưa đầy đủ, còn thừa hoặc thiếu dẫn đến khi triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án; công tác chuẩn bị đầu tư tại một số đơn vị còn chậm. Một số tư vấn giám sát chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, không bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các phát sinh cũng như khối lượng, chất lượng công trình”.


    Hướng tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đề nghị các cấp, các ngành: Rà soát, kiện toàn các Ban Quản lý dự án, trước tiên là về con người, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; nhanh chóng xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh; rà soát lại các công trình trọng điểm, như: các bệnh viện cấp tỉnh, các tuyến giao thông sử dụng vốn trung hạn… vì có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai; tổ chức thực hiện nghiêm công tác đấu thầu theo tinh thần Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện vốn đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãnhg phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.


    Với quyết tâm cao độ, để công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 đạt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hội nghị nhất trí phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2018 từ 95% trở lên, đi đôi với đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án chẳng những cho hiện tại mà còn cho tương lai lâu dài./.
 

Trung Nghĩa