Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình giải ngân các dự án do Ban Quản lý dân dụng và công nghiệp quản lý

(16:26 | 22/06/2020)

Ngày 19-6-2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 các dự án do Ban Quản lý dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang quản lý đến thời điểm hiện tại. 

 


Giải ngân vốn đối với các dự án thuộc Sở Khoa học - Công nghệ đến ngày 19-6 đã đạt 50% so kế hoạch. Ảnh: Minh họa


Theo đó, tổng kế hoạch bố trí vốn đối với 8 đơn vị năm 2020 là trên 1.589 tỷ đồng, hiện đã giải ngân gần 323 tỷ đồng, đạt 20.3% kế hoạch.

 

Theo kế hoạch, nguồn vốn phân bổ trong ngành Y tế gần 1.247 tỷ đồng, ngành Văn hóa và Thể thao trên 119 tỷ đồng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gần 111 tỷ đồng, ngành Du lịch gần 60 tỷ đồng, ngành Giáo dục và Đào tạo trên 23 tỷ đồng, Trường Cao đẳng trên 25 tỷ đồng, Sở Khoa học và Công nghệ trên 3 tỷ đồng,  Sở Thông tin và Truyền thông 694 triệu đồng.

 

Trong 8 đơn vị nêu trên, đơn vị có tỉ lệ giải ngân đạt cao nhất là các dự án thuộc Sở Khoa học - Công nghệ với số tiền giải ngân trên 1 tỷ đồng, đạt 50%. Riêng, các dự án thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được bố trí 694 triệu đồng vẫn chưa được giải ngân.

 

Đối với các dự án thuộc 6 đơn vị còn lại, việc giải ngân còn thấp, chỉ đạt từ 7,9 đến 23% so kế hoạch, như: Ngành Y tế trên 281 tỷ đồng, đạt 23%; Ngành Giáo dục và Đào tạo trên 4 tỷ, đạt 18,3%; ngành Lao động - thương binh và xã hội gần 16 tỷ đồng, đạt 15%; ngành Văn hóa và Thể thao gần 20 tỷ đồng, đạt 10%; ngành Du lịch gần 5 tỷ đồng, đạt 8,1% và Trường Cao đẳng trên 2 tỷ, đạt 7,9%.                                                        
 

Huỳnh Hậu