Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(10:15 | 20/05/2020)

Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh vừa đề ra trong Công văn số 654/UBND-VHXH.Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg, trong đó tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau:


Thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP; tăng cường công tác hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp vận động, giám sát bảo đảm ATTP của UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

Tăng cường quản lý chợ, thị trường bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn và tiêu dùng.


Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; đẩy mạnh việc kiểm tra công tác quản lý ATTP của các địa phương theo quy định. 


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.


Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. Tăng cường quản lý chợ, thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Quản lý chặt hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.


Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Kiên Giang, Đài Phát thành và Truyền hình Kiên Giang tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm ATTP, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai các tổ chức, cá nhân bị xử lý do vi phạm về ATTP.


Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP, đặc biệt điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng. Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ATTP.


UBND cấp huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, hộ kinh doanh, người tiêu dùng về các biện pháp đảm bảo ATTP. Phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. Tăng cường quản lý đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, đồng thời bố trí nguồn lực đủ cho công tác đảm bảo ATTP.


Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt với các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                 

Huyền Linh