Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng

(10:05 | 11/10/2019)

Ngày 04-10-2019, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 934-CV/TU về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận, đơn tố cáo, phản ánh về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; bảo đảm những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”.


Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức không đủ phẩm chất đạo đức, có hành vi tiêu cực, vòi vĩnh, tham nhũng trong thực thi công vụ.


Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở tránh bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan truyền thông và của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống chính trị và trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.
 

Tú Long