Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn, diễn đàn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2017

(16:30 | 29/03/2017)

Ngày 28-3, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn, diễn đàn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2017.

DiendanTN-01B.jpg

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi với lãnh đạo các ngành chức năng tại Hội nghị tập huấn, diễn đàn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2017.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả công tác phối hợp, vận động hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển mô hình kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề có liên quan trong xây dựng và phát triển mô hình kinh tế; trao đổi, định hướng của các ngành về phát triển kinh tế trong thanh niên. Cũng tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đặt ra một số vấn đề: Làm thế nào có thể vay tối đa các nguồn vốn theo quy định; giải pháp gì để duy trì hoạt động hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới vì sau khi thành lập các tổ hợp tác thường gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm; giải pháp hỗ trợ thanh niên trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh có chính sách gì hỗ trợ thanh niên xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp sạch; loại cây, con giống nào phù hợp điều kiện tỉnh ta có thể đem lại lợi nhuận cao, đầu ra đảm bảo; giải pháp cho việc tập hợp thanh niên vào tổ chức ở địa phương,… Các vấn đề này đã được lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời trong phần diễn đàn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2017.

DiendanTN-02B.jpg

Đoàn viên, thanh niên tham quan sản phẩm từ các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, được trưng bày tại Hội nghị tập huấn, diễn đàn xây dựng và phát triển mô hình kinh tế trong thanh niên năm 2017.

 

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 10 hợp tác xã và 170 tổ hợp tác thanh niên, với nhiều ngành, nghề, dịch vụ khác nhau; 428 mô hình thanh niên liên kết hợp tác sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; 680 chi hội nghề nghiệp. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh hỗ trợ cho thanh niên vay 540 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Đoàn Thanh niên quản lý trên 235 tỷ đồng; hàng năm, phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức trên 300 lớp chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp./.

Xuân Quỳnh (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)