Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch

(11:02 | 16/07/2019)

Sáng qua, 15-7, đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Tại điểm cầu trực tuyến Kiên Giang, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, dự hội nghị.

Sau hơn 1 năm triển khai Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) tập trung chỉ đạo và đạt một số kết quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc ban hành danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực thuộc thẩm quyền của các BNĐP và việc ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khi các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Đến nay, có 2 bộ đã ban hành quyết định bãi bỏ 58 quy hoạch sản phẩm, 17 địa phương ban hành quyết định bãi bỏ 238 quy hoạch sản phẩm. Tuy nhiên, do chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các BNĐP còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

 

Tại hội nghị, các BNĐP tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh của các BNĐP. Một số địa phương đề nghị Chính phủ, Bộ KH-ĐT hướng dẫn việc thanh, quyết toán theo khối lượng hoàn thành đối với những dự án quy hoạch không nằm trong danh mục quy định; hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, điều kiện bố trí vốn đầu tư công cho các dự án quy hoạch...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng yêu cầu các BNĐP làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Đồng chí Trịnh Đình Dũng đề nghị BNĐP cần thống nhất về cách hiểu, cách làm giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh…

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Trịnh Đình Dũng yêu cầu các BNĐP khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn, xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực; tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch...

ĐẶNG LINH