Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

(09:52 | 02/07/2019)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 789/KH-UBND, ngày 25-6-2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển(BS-BB). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì phối hợp UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ, rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực sạt lở BS-BB trên địa bàn tỉnh; tổ chức cắm biển báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và đang sạt lở; cùng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tổ chức đánh giá, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp áp dụng cho từng dự án xử lý sạt lở BS-BB. Việc lựa chọn các giải pháp công trình phòng, chống sạt lở phải đảm bảo tính ổn định lâu dài và phát huy hiệu quả đầu tư. Thống kê tổng hợp các vị trí sạt lở BS-BB; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT phối hợp thực hiện quan trắc, đánh giá ổn định và hiệu quả các công trình phòng, chống sạt lở BS-BB. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xử lý sạt lở cấp bách BS-BB; đặc biệt là công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương theo Quyết định 795/QĐ-TTg, ngày 29-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng.

 

UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không phép hoặc sai phép ở bờ, lòng sông, kênh, rạch. Theo dõi, rà soát, đánh giá, phân loại các khu vực BS-BB và tổ chức cắm biển báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở và đang sạt lở trên địa bàn. Tổ chức quan trắc khu vực đang có diễn biến sạt lở để làm cơ sở đánh giá, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp. Chủ động di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn; đặc biệt là các hộ dân đã có kế hoạch di dời. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng, chống và các biện pháp phòng, chống sạt lở BS-BB để mọi người dân và tổ chức biết chủ động phòng tránh...

MỘNG LINH