Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

(16:29 | 20/02/2017)

 Tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) và các chủ trương của Đảng về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 Hoinhap-1B.jpg

Những dự án du lịch chất lượng cao đầu tư vào Phú Quốc.

 

      Tỉnh ủy Kiên Giang quán triệt và nhận thức đầy đủ các quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, doanh nghiệp và nhân dân để nâng lên nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới, củng cố phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập.
      Một trong những vấn đề cốt lõi chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Kiên Giang là nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, thông suốt thị trường hàng hóa, lao động, khoa học - công nghệ và các loại thị trường khác đảm bảo phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển.
      Tiếp đến, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng đào tạo nhân lực kết hợp với chính sách thu hút lao động chất lượng cao, chuyên môn sâu ở những lĩnh vực quan trọng, thế mạnh như: nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, du lịch… Đẩy nhanh phổ cập ngoại ngữ, trọng tâm là tiếng Anh trong giáo dục các cấp. Tỉnh tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất theo hướng tạo ra sản phẩm hàng hóa có hàm lượng giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm chủ lực. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển toàn diện kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có lợi thế xuất khẩu như: thủy sản, lúa gạo, trái cây… với quy mô lớn theo chuỗi giá trị nhằm khai thác tốt lợi thế so sánh và đặc thù của mỗi địa phương. Tăng cường công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại giữ vững thị trường truyền thống, khai thác mở rộng những thị trường mới có tiềm năng. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu đảm bảo phù hợp với quy định của Hiệp định về hàng rào kỹ thuật thương mại thế giới và pháp luật Việt Nam.

Hoinhap-2B.jpg

Lưới điện quốc gia ra xã đảo Hòn Nghệ (Kiên Lương).

 

      Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại để thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu… Tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm; thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.
      Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Kiên Giang phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 - 3.200 USD vào năm 2020 và 5.900 - 6.300 USD năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm giai đoạn 2016 - 2020 và giảm 2%/năm vào năm 2030; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 150 triệu USD năm 2020; phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 01 tỷ USD vào năm 2020 và tăng 10%/năm những năm tiếp sau.
      Đến đầu năm 2017, tỉnh Kiên Giang đã thu hút được 672 dự án với tổng vốn 468.260 tỷ đồng, trong đó có 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các dự án ODA đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh đã được triển khai xây dựng, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh tăng cường mở rộng quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, những nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan. Hiện nay, mở rộng thị trường xuất khẩu và quan hệ thương mại với gần 40 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 373 triệu USD và phấn đấu năm 2017 là 400 triệu USD./.

 

 

 

Lê Huy Hải (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)