Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội

(08:52 | 22/05/2019)

Ngày 20-5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh vùng ĐBDTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kế hoạch: Ứng dụng CNTT hỗ trợ ĐBDTTS tiếp cận thông tin; nâng cấp nền tảng CNTT phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho ĐBDTTS; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực ứng dụng CNTT - truyền thông cho người làm công tác dân tộc. Việc hỗ trợ ĐBDTTS ứng dụng CNTT nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng ĐBDTTS với các địa bàn trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng ĐBDTTS; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn ĐBDTTS sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tương tác hai chiều giữa ĐBDTTS với chính quyền, từ đó, đem lại hiệu quả giao dịch hành chính.

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023 sẽ thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ ĐBDTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và an ninh, trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho ĐBDTTS. 100% người có uy tín, 90% ĐBDTTS nắm được quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% ĐBDTTS tiếp cận thông tin về khoa học, công nghệ và thị trường; 90% ĐBDTTS được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng, chống các bệnh đặc thù; 90% ĐBDTTS được tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, phòng, chống thiên tai; 90% ĐBDTTS nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số…

TÚ ANH