Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười (ngày 06/10/2018 và 07/10/2018), trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(19:50 | 05/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   365_TB-UBNDsigned_201810050409542250 (1).pdf