Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

CHI HỘI NHÀ BÁO CỤM TÂY SÔNG HẬU: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền

(14:44 | 05/06/2020)

Chi hội Nhà báo cụm Tây sông Hậu vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023. 


Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi hội Nhà báo cụm Tây sông Hậu phát triển về tổ chức, nhân sự, phù hợp điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho hội viên phát huy tính năng động, sáng tạo trong nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Chất lượng tin, bài, chương trình phát thanh được cải tiến. Tuy điều kiện đi lại khó khăn, nhân sự thiếu nhưng tất cả các đơn vị đều sinh hoạt định kỳ, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị. Chi hội tổ chức hoạt động xã hội từ thiện, sinh hoạt nghiệp vụ, tham gia các cuộc thi chuyên đề, hội thảo các tác phẩm báo chí, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, từ đó tạo điều kiện cho hội viên học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  


Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi hội Nhà báo cụm Tây sông Hậu xây dựng chi hội vững mạnh; phối hợp tốt với các chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ giữa hội viên; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của nhà báo, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, phản ánh sâu rộng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền; phê phán, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành để tạo sự ủng hộ trong tác nghiệp; đẩy mạnh hoạt động các phong trào, phấn đấu xây dựng chi hội đoàn kết, vững mạnh.

 

Văn Nhân