Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2019-2024

(13:48 | 05/06/2020)

Sáng ngày 5-6, tại Hội trường UBND tỉnh diễn ra ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành cấp tỉnh và hơn 140 đại biểu đại diện cho gần 300 hội viên đang sinh hoạt tại 8 phân hội về tham dự.

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Theo báo cáo tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 cho thấy với bản lĩnh chính trị, sự đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, lòng say mê và tâm huyết trong nhiệm kỳ qua Hội VHNT tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: bình quân hàng năm có gần 90% hội viên được học tập, tiếp thu các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 6,7,8….khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; Về hoạt động chuyên môn: đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tổ chức nhiều cuộc thi như: Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Kiên Giang, thi sáng tác văn học, ca khúc, bài vọng cổ, Liên hoan tác phẩm mỹ thuật và liên hoan tác phẩm múa. Đồng thời phối hợp, liên kết tổ chức một số cuộc thi tầm khu vực và quốc gia như: Đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 31 năm 2016, cuộc thi sáng tác ca khúc biên giới, Liên hoan ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2016,…Về hoạt động nghiệp vụ: Hội cũng đã tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ năng sáng tác văn học nghệ thuật, 6 lớp học tập chuyên đề, 1 cuộc hội thảo; Về tạp chí Chiêu Anh Các, trong nhiệm kỳ xuất bản được 30 kỳ, số lượng in gần 32 ngàn 500 bản, địa bàn phát hành được mở rộng. Về Công tác thẩm định nghệ thuật, đầu tư và xuất bản đã thẩm định, xét duyệt, hỗ trợ sáng tác cho trên 100 lượt hội viên, sáng tác 95 đầu tác phẩm và hỗ trợ in sách, xuất bản phẩm 13 đầu sách; Trong nhiệm kỳ cũng kết nạp mới 69 hội viên, đạt 230% chỉ tiêu Nghị quyết, tính đến nay có gần 300 hội viên đang sinh hoạt tại 8 phân hội chuyên ngành gồm: Văn học, Âm nhạc, Văn Nghệ Dân gian, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh và phân hội Múa.


Phương hướng, nhiệm vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội VHNT tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực sáng tạo trong cán bộ, hội viên, để có những tác phẩm tốt phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; Phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng nghệ thuật xứng đáng với truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa của tỉnh, góp phần tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; ngăn ngừa, đấu tranh chống hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, quyết tâm đưa sự nghiệp văn học, nghệ thuật phát triển bền vững; Củng cố và phát triển Hội theo hướng phát huy nội lực, đoàn kết nhất trí trong đội ngữ văn nghệ sĩ; quan tâm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, phát triển hội viên mới có chất lượng, đảm bảo tính kế thừa; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giữ vững kỷ cương, nề nếp trên nguyên tắc Điều lệ Hội.


Tại Đại hội các đại biểu còn được nghe các tham luận “Nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm ảnh nghệ thuật Kiên Giang”; “Sự thiếu vắng mảng lý luận – phê bình văn học trên tạp chí Chiêu Anh Các, nguyên nhân và giải pháp”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động của phân hội Âm nhạc”; “Nâng cao năng lực sáng tạo tác phẩm sân khấu và truyền tải về cơ sở”.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội VHNT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn được bầu làm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2019-2024.


 

Thế Hạnh