Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

(09:05 | 12/09/2019)

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức để làm cơ sở cho đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì.

Dự án luật đề xuất 11 chính sách để điều chỉnh những hạn chế, bất cập của Luật CBCC và Luật Viên chức hiện hành: Không quy định là công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập; bỏ quy định áp dụng Luật CBCC đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện quy định về vị trí việc làm (VTVL) theo hướng xác định rõ việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá công chức được thực hiện trên cơ sở VTVL. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, giao Chính phủ quy định tuyển dụng công chức theo chế độ hợp đồng làm việc phù hợp VTVL trong bộ máy công vụ. Thu hút nhân tài vào làm việc trong bộ máy của hệ thống chính trị. Quy định phân cấp tổ chức thi nâng ngạch cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức; bổ sung quy định xét nâng ngạch đối với công chức; đẩy mạnh cơ chế thi tuyển lãnh đạo. Đổi mới công tác đánh giá, phân loại CBCC, viên chức theo hướng định lượng, xuyên suốt, đa chiều; quy định cụ thể thẩm quyền đánh giá CBCC, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật; bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với CBCC, viên chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. Thực hiện liên thông, bình đẳng, nhất quán giữa đội ngũ CBCC cấp xã với đội ngũ CBCC trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thống nhất thực hiện hợp đồng có thời hạn đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng mới, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quy định thống nhất về chế độ đối với viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc; quy định liên thông trong việc chuyển đổi giữa viên chức với CBCC và giữa CBCC với viên chức.

 

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành thảo luận một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức: Thực tiễn triển khai các quy định về VTVL, xác định nguyên tắc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá công chức trên cơ sở xác định VTVL. Dự án luật cần cụ thể hóa giải pháp thu hút nhân tài; các tiêu chí phân loại, đánh giá CBCC, viên chức...                     

THANH DƯ