Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công việc

(19:50 | 29/08/2019)

Từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28-8 hàng năm làm ngày kỷ niệm Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trước đây là Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm chức năng giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Kiên Giang). Thực hiện Nghị định số 133/2004/NĐ-CP, ngày 9-6-2004 của Chính phủ về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 29-7-2004, Chủ tịch HĐND tỉnh ký quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12, ngày 11-12-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13-2-2008, Chủ tịch HĐND tỉnh ký quyết định về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13, ngày 22-12-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 48/2016/NĐ-CP, ngày 27-5-2016 của Chính phủ tách Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh. Như vậy, Văn phòng HĐND tỉnh đi vào hoạt động 15 năm. Tuy thời gian không dài, nhưng với nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức đã đem lại nhiều kết quả tự hào, cần được trân trọng, song còn không ít khó khăn và thách thức.

 

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND tỉnh không ngừng lớn mạnh, từng bước ổn định, đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ, tận tụy và tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và phương pháp công tác. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng ở nhiều khâu, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nắm bắt kịp thời các thông tin, tình hình kinh tế - xã hội, tổng hợp, phân tích thông tin; tham mưu, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND với khối lượng lớn báo cáo, nghị quyết, nhiều vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát từng bước đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Văn phòng thực hiện khá tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành Công đoàn cơ sở và ban thanh tra nhân dân trong hoạt động. Văn phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, là cơ quan tham mưu đắc lực cho HĐND tỉnh, góp phần tích cực vào hiệu quả lãnh đạo chung của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, Văn phòng là cầu nối đáng tin cậy giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và với nhân dân trong tỉnh.

 

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ đạt được, Văn phòng HĐND tỉnh còn một số hạn chế: Công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Thường trực HĐND, các ban của HĐND chưa nhiều, nhất là đổi mới về phương thức hoạt động, công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri; phát hành văn bản đôi lúc còn sai; phục vụ lễ tân đối với một số cuộc họp, hội nghị thiếu chu đáo…

 

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta rất vui mừng trước những thành tích Văn phòng HĐND tỉnh đạt được, nhất là việc Văn phòng HĐND tỉnh là tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn nhiệt tình và tận tụy với nhiệm vụ được giao theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

 

Tuy nhiên, so yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh phải cố gắng phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, cán bộ, công chức Văn phòng cần phấn đấu và thực hiện những nội dung: Kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng HĐND tỉnh. Phải kiên định lập trường, quan điểm chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu cũng phải vững vàng, một lòng phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao cả, phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, lao động sáng tạo, tận tụy với nhiệm vụ được giao; có ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Luôn trau dồi, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, phấn đấu suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao tính tổ chức kỷ luật, nắm vững phương châm: Chính xác, nhanh chóng và an toàn; giữ vững nguyên tắc nhưng nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công việc. Luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tình đồng chí thân ái, tình thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp. Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; quan hệ chân thành, khiêm tốn với các ban, ngành, đoàn thể các cấp; giữ mối quan hệ chân tình, gần gũi với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp huyện

TRẦN QUỐC VIỆT