Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Giám sát công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

(09:47 | 19/08/2019)

Ngày 16-8-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Theo đó, cuộc giám sát nhằm: Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Việc giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, phản ánh đúng thực trạng tình hình. Cán bộ tham gia Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện giám sát nghiêm túc, khách quan, đạt yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Các cấp ủy và các cơ quan có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đối tượng giám sát: Trực tiếp giám sát Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Nội dung giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

 

Mốc thời gian giám sát: Từ năm 2015 đến quý II-2019.

 

Thời gian tiến hành giám sát: 30 ngày làm việc, kể từ ngày 06-9-2019.

 

*Cùng ngày, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã ký Quyết định số 1943-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn Giám sát nội dung này.

 

Đoàn gồm 12 thành viên, do đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn; đ/c Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Phó Trưởng đoàn. Thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của các cơ quan cấp tỉnh như: Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh và các Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đoàn có nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả giám sát cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

THÁI CHÂU