Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu kéo dài thời gian làm việc cho người lao động

(14:21 | 03/06/2019)

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bản chất việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không chỉ tăng nguồn lực cho tương lai mà điều quan trọng là kéo dài thời gian làm việc cho người lao động. Quỹ hưu trí tích lũy tăng lên, khi về hưu, tiền lương hưu cao hơn bình quân mức hưởng hiện nay. Việc này sẽ giúp giải quyết các vấn đề khó khăn về đời sống, đảm bảo tuổi già khi hết tuổi lao động. Tuổi nghỉ hưu hiện nay theo dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra chỉ có điểm khác là nâng lên đến 62 với nam và 60 với nữ, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình mỗi năm tăng vài tháng chứ không phải tăng ngay trong năm 2021. Theo đó, mốc thời gian 15 năm (phương án 1) hoặc 10 năm (phương án 2) người lao động mới nghỉ hưu ở độ tuổi tối đa đó, nghĩa là cơ bản tuổi nghỉ hưu vẫn như quy định tại Điều 187, Bộ luật Lao động hiện hành, tức là có 3 nhóm nghỉ hưu.

Khoản 1, Điều 170, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đề xuất 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Phương án 1: Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2: Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 tháng đối với nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Cũng theo dự thảo này, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và một số công việc, nghề nghiệp đặc biệt có quyền nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so quy định. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt có quyền nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Cẩm Tú