Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018

(12:52 | 31/05/2019)

Hôm qua, 30-5, Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trước đó, sáng 29-5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các cơ quan trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2016-2020. Tờ trình, báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung này.

 

Nội dung xin ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bằng hệ thống điện tử về 2 nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành. Kết quả, khoản 3, Điều 27 quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, các ĐBQH thể hiện ý kiến về phương án 1 với 269 ĐBQH đồng ý (55,58%), 119 ĐBQH không đồng ý (24,59%), có 22 ĐBQH không tham gia ý kiến (4,55%); Điều 33 quy định về tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam, 234 ĐBQH đồng ý (48,35%), 180 ĐBQH không đồng ý (37,19%), 10 ĐBQH không tham gia ý kiến (2,07%).

 

Tiếp theo, Quốc hội làm việc ở tổ thảo luận về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thảo luận, các ĐBQH đóng góp ý kiến về tờ trình của Chính phủ, trong đó tập trung tình hình thực hiện Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội và các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách hàng năm; việc thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia; thẩm quyền quyết định danh mục, mức vốn phân bổ cụ thể cho các dự án sử dụng dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại, nguồn vốn từ điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn và dự phòng 10% để lại các bộ, ngành, địa phương của kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2016-2020; một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch ĐTCTH giai đoạn 2016-2020...

 

Chiều cùng ngày,  Quốc hội thảo luận tại tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 

Thảo luận về Công ước 98, các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98. Các ĐBQH tập trung thảo luận về việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98; tính hợp hiến và mức độ phù hợp của Công ước số 98 với luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khả năng áp dụng trực tiếp, toàn bộ hoặc một phần Công ước số 98; yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện Công ước số 98…

 

Đối với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), qua thảo luận, đa số ý kiến ĐBQH tán thành với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội về sự cần thiết xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đồng thời, các ĐBQH tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; thời giờ làm việc bình thường; việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa lên không quá 400 giờ (tăng 100 giờ); căn cứ xác định, điều chỉnh tiền lương tối thiểu; tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; nghỉ lễ, tết; việc nghỉ bù thời gian nghỉ tết âm lịch; bổ sung ngày nghỉ lễ (Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7); độ tuổi, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; việc thay đổi từ quy định người lao động “có thể nghỉ hưu” bằng quy định người lao động “có quyền nghỉ hưu” ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn; công việc, nơi làm việc cấm sử dụng người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi; quyền của thanh tra viên lao động; hợp đồng lao động và hình thức hợp đồng lao động; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; thử việc, kết quả thử việc; việc thành lập, tổ chức và hoạt động của ban hợp tác hai bên tại nơi làm việc; thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đại diện của người lao động; tổ chức đại diện của người sử dụng lao động; đình công và giải quyết tranh chấp lao động; việc bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, bổ sung thẩm quyền giải quyết của hội đồng trọng tài lao động...          

Thanh Anh