Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Không bố trí vào chức danh cũ những người dôi dư sau sắp xếp và đã hưởng trợ cấp thôi việc

(11:22 | 23/04/2019)

Ngày 19-4-2019, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, đã ký Công văn số 460/UBND-NCPC về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20-7-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt và đúng tiến độ theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Đối với các địa phương chưa hoàn thành bố trí, sắp xếp đảm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khu phố thì khẩn trương sắp xếp, bố trí đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND.

 

Đối với các địa phương đã được UBND tỉnh cấp kinh phí mà chưa thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thôi việc thì nhanh chóng tiến hành chi trả theo quy định của pháp luật.

 

Không bố trí vào chức danh cũ đối với những người dôi dư sau khi sắp xếp và đã được hưởng trợ cấp thôi việc.

 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

MINH TUỆ