Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thị xã Hà Tiên: Duy trì và nhân rộng tấm gương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

(13:45 | 02/03/2018)

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thị ủy xác định: Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa chính trị quan trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều hình thức, giải pháp cụ thể, sát hợp tình hình thực tiễn của Thị xã. Qua đó kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Trao Bằng công nhận xã Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh tư liệu

 

    Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm lãnh đạo việc triển khai, tiếp thu, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về ““Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, cấp ủy các cấp đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả có 1.547 đảng viên tiếp thu (đạt tỷ lệ 100%); tổ chức tuyên truyền ra đoàn - hội viên, quần chúng nhân dân được 823 cuộc, có 14.713 lượt người dự.

 

    Kết quả chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn - hội viên từng bước có sự lan tỏa mạnh mẽ thành phong trào xã hội. Thông qua việc tập trung triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trong 2 năm qua đã có được những kết quả tích cực, ngoài những nguyên nhân chính từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, còn có nguyên nhân từ nền tảng của quá trình tiếp thu, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đó là sự tiếp nối và nâng lên từ nhận thức, làm thay đổi rõ nét trong hệ thống chính trị. Đồng thời thông qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

 

    Cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm được nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết như: Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố; chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai, bồi thường, giải tỏa ở một số dự án, không để xảy ra các vụ kiện đông người, vượt cấp; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, san lấp mặt bằng trong nhân dân theo đúng quy hoạch; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo gắn với thanh, kiểm tra một số đơn vị, cá nhân có dư luận, dấu hiệu vi phạm đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường; xử lý tốt vấn đề môi trường, nước thải nơi nuôi thả thủy, hải sản.

 

    Công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước theo phong cách mới như: Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo sâu sát và luôn đặt ra cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; lãnh đạo, điều hành, vận dụng chủ trương sát đúng tình hình địa phương; tranh thủ phát huy mọi nguồn lực tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

 

    Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chuyên đề năm 2017 với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lựa chọn một số nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, các nội dung đăng ký thực hiện đạt kết quả khá tốt: Tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm việc sinh hoạt đảng, tham dự hội nghị, học tập và quán triệt nghị quyết được nâng lên (bình quân tỷ lệ đạt trên 98%); tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ có nhiều chuyển biến; sắp xếp trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thị xã được thực hiện khá quyết liệt; có nhiều chuyển biến trong công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai; phong trào xây dựng Nông thôn mới được thực hiện khá tốt (2/3 xã đã đạt).

 

    Nhiều phong trào thi đua của từng ngành, đoàn thể đều được gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa du lịch”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Tuổi trẻ Hà Tiên học tập và làm theo Bác”, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng nhà tình nghĩa,... Tùy theo tình hình, điều kiện, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng thêm rất nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

    Những cách làm hay, sáng tạo được Đảng bộ, nhân dân Thị xã được duy trì với nhiều mô hình như: Vận động nhân dân hiến đất, ngày công xây dựng lộ giao thông; mô hình phát hiện và phòng chống tội phạm trong tổ đội xe ôm, chụp hình (Công an phường Pháo Đài); xây dựng Quỹ đồng đội (Công an phường Tô Châu); đẩy mạnh và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Công an thị xã); tổ hợp tác làm dụng cụ đánh bắt hải sản (Đoàn Thanh niên phường Pháo Đài); tổ chức hội nghị trao đổi đồ dùng trong học sinh, vận động mạnh thường quân hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo; xây dựng Quỹ tấm lòng vàng chia sẻ bạn nghèo vượt khó, giúp bạn đến trường (Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Nguyễn Thần Hiến); mô hình nuôi heo đất hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (07 xã, phường); Tổ tiết kiệm giúp hội viên nghèo (Hội Liên hiệp Phụ nữ); phòng khám bệnh ưu tiên của Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên dành cho người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 06 tuổi, người tàn tật; hiến máu cứu người lâm nguy (Liên đoàn Lao động; Thị đoàn); mô hình thực hiện tiết kiệm, hũ gạo tình thương giúp hộ nghèo hàng tháng cũng được nhiều đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay hiệu quả được thực hiện như: Xây dựng tổ hợp tác trồng tiêu (Hội Nông dân); tiết kiệm gắn với xã hội hóa Quỹ sửa chữa và cất mới nhà đồng đội (Hội Cựu chiến binh); giáo dục văn hóa địa phương cho học sinh tiểu học (Phòng Giáo dục và Đào tạo).

 

    Theo đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2018 giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa chính trị, giá trị to lớn của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII); chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chọn những vấn đề cụ thể về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, xã phường, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, củng cố niềm tin trong cán bộ và nhân dân, khắc phục tồn tại, yếu kém. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

    Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, học sinh; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, các trường học trong hệ thống giáo dục trên địa bàn Thị xã và Thị đoàn thường xuyên đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình giảng dạy, rèn luyện; tổ chức các cuộc thi viết, kể chuyện, sân chơi chủ đề về Đảng, về Bác, về quê hương,… hiệu quả, phù hợp đối tượng tiếp nhận. Khen thưởng, nêu gương kịp thời những gương điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình mới, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức họp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./.

Quốc Tuấn (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn | 14:24 02/03/2018)