Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia

(07:46 | 25/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1505_VP-VHXHsigned_201903220403323470.pdf