Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy chế ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:07 | 13/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   278_QD-UBNDsigned_201902110117121630.pdf