Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của TTCP

(10:39 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4425-BTTTT-TCCB_201901090906308180.pdf