Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

(09:21 | 17/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2932_QD-UBNDsigned_201812270928125420.pdf