Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

(07:39 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   4993-VP-VHXHsigned_201809111027182750.pdf