Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Về việc áp dụng chữ ký số các văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

(07:38 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   608_TB-VPsigned_201809110414532380.pdf