Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước phục vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang

(09:34 | 04/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1869_QD-UBNDsigned_201808300403415360.pdf