Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn 257/UBND-VHXH về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang

(14:11 | 09/03/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   257_UBND-VHXHsigned_201803090827403320.pdf