Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn 444/UBND-HCTC về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước

(14:07 | 31/03/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   444_UBND-HCTC_201703290832435360.pdf