Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang

(14:05 | 24/03/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   641_QD-UBND_201703240235064430.pdf