Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:03 | 08/05/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1010_QD-UBND_201705090444058510.pdf