Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thành lập đội ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:02 | 10/07/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1457_QD-UBND_201707130220493670.pdf