Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018

(09:33 | 12/01/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   185_2018_KH_UBND_Ke_hoach_UDCNTT_28_12_2018.pdf