Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0

(02:19 | 20/01/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   EA_KienGiang_final.pdf