Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0

(02:17 | 20/01/2017)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   129_QD-UBND.pdf  EA_KienGiang_final.pdf