Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Thông tư 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2019

(21:28 | 01/01/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22-2019-TT-BTTTT.PDF