Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Công văn 775/VPCP-KSTT về việc danh mục văn bản điện tử không gởi kèm văn bản giấy, do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/2/2020

(21:23 | 05/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   775-VPCP-KSTT.pdf