Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Phú Quốc: Năm 2019 cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, trên diện rộng, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

(15:46 | 26/02/2019)

Hiện 100% các cơ quan đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn đều kết nối mạng LAN, Internet và mạng diện rộng của tỉnh (WAN) phục vụ cho công tác điều hành.

Trong năm 2018 đã vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh huyện Phú Quốc, trong đó các hạng mục đã xây dựng hoàn thành như: Hệ thống Wifi công cộng, hệ thống camera giám sát, các thiết bị giám sát môi trường, chính quyền điện tử, lưu trú trực tuyến, du lịch thông minh.

 

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai rộng đến các cơ quan ban ngành, UBND cấp xã, thị trấn từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện đã triển khai đồng bộ các hệ thống thư điện tử (mail.kiengiang.gov.vn), hệ thống thông tin quản lý văn bản điện tử. Các hệ thống dùng chung gồm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hành chính cấp huyện đã được triển khai tới cấp xã, thị trấn trong huyện. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai hoạt động ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh đã cơ bản đạt yêu cầu.

 

Hoạt động bộ phận Một cửa điện tử cấp huyện và 10 bộ phận Một cửa tại 8 xã, 02 thị trấn góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Hoàn thành việc xây dựng trung tâm vận hành tập trung để kết nối các ứng dụng hiện hữu nhằm mục tiêu giám sát và quản lý dịch vụ Thành phố thông minh; nhằm tiếp nhận các sự cố, các thông tin phản ánh của ngươi dân, du khách và tổ chức trên địa bàn huyện; tích họp hệ thống camera giám sát, kết nối hệ thống chính quyền điện tử; wifi công cộng quản lý lưu trú, giám sát môi trường...

 

Huyện đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảng bá và kinh doanh du lịch, tổ chức mua bán tour, đặt phòng trực tuyến ứng dụng những phần mềm chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm thị trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất nông nghiệp; lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện trong từng thời điểm để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tăng khả năng phát hiện và xử lý vi phạm giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giao thông trên địa bàn huyện.

 

Trong năm 2019, với mục tiêu cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tin học hóa hầu hết các hoạt động, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm trong các cơ quan nhà nước. Phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực; chú trọng phát triển các ứng dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và ứng dụng hỗ trợ nhiều mặt của cuộc sống. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ. Đẩy manh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh Phú Quốc các giai đoạn tiếp theo trong năm 2019. Triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin cho Cổng thông tin điện tử của huyện. Tăng cường triển khai giải pháp an toàn dữ liệu và phòng, chống virus mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị.

 

Phát huy hiệu quả hệ thống thư điện tử. Xây dựng và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của từng cơ quan. Phấn đấu 85% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

 

Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện để cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tin tức sự kiện diễn ra trong huyện, nhất là việc cập nhật các thủ tục hành chính công lên Cổng thông tin điện tử huyện để phục vụ người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu một cách dễ ràng.

 

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT cho cán bộ công chức huyện, nhất là đội ngũ tham gia vận hành, sử dụng các tính năng của hệ thống trung tâm vận hành Thành phố thông minh Phú Quốc./.

Minh Ngọc