Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một của Quốc gia

(22:27 | 07/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-SGTVT-VTPTNLsigned_(1)_20190105024000900.pdf