Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động giáo dục

(09:24 | 20/12/2018)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ký kết chương trình phối hợp công tác về tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, giai đoạn 2018-2023, Bộ GD-ĐT và Bộ TT-TT tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, an toàn thông tin trong quản lý, hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng.

 

Hai bộ phối hợp thực hiện nhiều nội dung, trong đó có xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử ngành GD-ĐT phiên bản 2.0; nghiên cứu chỉ đạo đưa nội dung CNTT, an toàn thông tin mạng cập nhật theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào chương trình GD-ĐT phù hợp từng cấp học, trình độ đào tạo (từ trung học phổ thông trở lên); chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, hội nhập quốc tế… Hàng năm, Bộ TT-TT cung cấp số liệu về yêu cầu đào tạo CNTT, an toàn thông tin để hai bên phối hợp nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về thị trường lao động CNTT, hỗ trợ chuẩn hóa nội dung đào tạo; tổ chức sơ kết đánh giá để nắm bắt kết quả phối hợp, định hướng các bước triển khai tiếp theo. Hai bộ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các sở GD-ĐT, sở TT-TT, phương tiện thông tin truyền thông của địa phương tăng cường triển khai tuyên truyền nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy - học, kiểm tra, đánh giá, góp phần thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp GD-ĐT.

CẨM TÚ