Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(08:56 | 08/11/2018)

Ngày 2-11-2018, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ký ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Cơ cấu tổ chức trung tâm gồm giám đốc, 2 phó giám đốc và các công chức. Biên chế của trung tâm gồm: Biên chế chuyên trách được UBND tỉnh giao chung trong tổng biên chế Văn phòng UBND tỉnh; biên chế không chuyên trách là công chức, viên chức các sở, ngành (kể cả ngành dọc) được cử đến để tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả lời kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

 

Trung tâm có chức năng tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại trung tâm.

 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan cử công chức, viên chức đến làm việc tại trung tâm; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình UBND tỉnh ban hành; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động; đề án vị trí việc làm của trung tâm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đức Tuệ