Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

(20:16 | 14/05/2018)

Sáng 14-5, Đoàn kiểm tra của tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 09-9-2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về xây dựng Chính quyền điện tử Kiên Giang theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, đã có buổi làm việc với Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Rạch Giá (ảnh)

Thành phố Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh với nhiều tiềm năng về phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch. Trong những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đạt kết quả khá toàn diện. Thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 9-9-2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang, Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 03-11-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã quán triệt và chỉ đạo các phòng, ngành thành phố và UBND các phường, xã nâng cao về nhận thức, tầm quan trọng của việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến việc kiến tạo một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, công khai và minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.


Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, phía Đoàn kiểm tra và UBND thành phố Rạch Giá cũng đã phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác ứng dụng CNTT tại đơn vị, đặc biệt là việc phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ với công tác đạo tào nguồn nhân lực để phục vụ vận hành, khai thác một cách hiệu quả; cơ chế, chính sách cho cán bộ chuyên trách CNTT; vấn đề về tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong khai thác các ứng dụng điện tử dùng chung của tỉnh (hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ…); đặc biệt là các giải pháp cho công tác tuyên truyền đến người dân, các tổ chức về hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến của UBND thành phố Rạch Giá, từng bước để nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng hệ thống.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Sển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Rạch Giá, đồng thời đề nghị lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác ứng dụng CNTT tại đơn vị. Đoàn cũng ghi nhận tất cả các đề xuất, kiến nghị của địa phương làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng phát triển chung về CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Từ ngày 14 đến 24-5-2018, Đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành tỉnh kết quả thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 09-9-2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kế hoạch hành động số 13/KH-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về xây dựng Chính quyền điện tử Kiên Giang theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Quốc Khánh