Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Triển khai cổng dịch vụ công quốc gia

(09:55 | 04/11/2019)

Ngày 1-11, Văn phòng Chính phủ hội nghị trực tuyến triển khai cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giới thiệu tổng quan và lợi ích của cổng DVCQG; hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến trên cổng DVCQG; lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng DVCQG và demo một số quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng cổng DVCQG của các bộ, ngành, địa phương.

 

Cổng DVCQG hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn, là địa chỉ duy nhất công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Cổng DVCQG có nhiều loại hình dịch vụ được đưa vào vận hành, kết nối như lao động, việc làm, tiền lương, thuế, bảo hiểm, giấy tờ, chứng từ căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xuất, nhập khẩu, thuế, hải quan, thu phạt vi phạm giao thông đường bộ, thanh toán tiền điện..., đáp ứng nhu cầu cơ bản của công dân.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về tiến độ, lộ trình thực hiện đề án DVCQG trong năm 2019-2020 để ngày càng có nhiều dịch vụ công của nhiều bộ, ngành, địa phương được tích hợp trên cổng DVCQG, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trong tháng 12, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy chế quản lý, vận hành cổng DVCQG...

THỦY TIÊN