Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:29 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2082_QD-UBNDsigned_201810041005042160.pdf