Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quy định định mức thu hồi và hình thức quản lý vốn thu hồi đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020

(22:14 | 10/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1288_QD-UBNDsigned_201806051041229000.pdf