Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Đề án "Đảm bảo an ninh, trật tự trên biển, đảo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo"

(13:44 | 01/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1168_QD-UBNDsigned_201805311038469470.pdf